YUMIKO CHIBA ASSOSIATES

Exhibitions

“Paris Photo 2016”

Paris Photo 2016 | Booth D10
Grand Palais (Paris) | 10 – 13 November, 2016
'1970s Japanese Experimental Photography' - Kanji Wakae, Masafumi Maita, Norio Imai, Kazuyo Kinoshita, Katsuro Yoshida / Ryudai Takano, Atsunobu Kohira

PRESS RELEASE DOWNLOAD (PDF)