YUMIKO CHIBA ASSOSIATES

The Estate of Katsuro Yoshida

“Katsuro Yoshida — and the starting point of Mono-ha”

8 June - 10 August